E-biuletyn

Celem e-biuletynu HABITACT jest dostarczanie najświeższych wiadomości na temat projektów, inicjatyw i trendów w zakresie bezdomności na poziomie lokalnym, w Europie i poza nią.

Issue 25 - Marzec 2016 Teraz dostepny Numer 25 – Marzec 2016

E-biuletyn zawiera:

  • HABITACT News
  • Wiadomości lokalne
  • Wiadomości z Europy
  • Lokalne trendy

HABITACT nieustannie poszukuje nowych informacji na temat lokalnych strategii walki z bezdomnością. Jeśli zatem wiedzą Państwo o nowej strategii, nowatorskiej polityce lub ciekawych konferencjach, ewaluacjach, użytecznych publikacjach czy najświeższych danych statystycznych prosimy o kontakt (info@habitact.eu), a Państwa artykul moze zostać opublikowany w e-biuletynie.