Dołącz do nas!

Kontekst UE jest korzystny dla rozwijania wewnątrzeuropejskiej współpracy w kwestii bezdomności. Właśnie dlatego celem HABITACT’u jest wzmocnienie współpracy między miastami i gminami Europy. Z tego względu forum jest otwarte dla przedstawicieli każdego europejskiego miasta zainteresowanych wymianą doświadczeń na poziomie europejskim. Na chwilę obecną HABITACT jest samofinansująca się siecia, rozwijającą swoją działalność dzięki składkom członkowskim. Kto może przystąpic do HABITACT’u? HABITACT zrzesza przedstawicieli władz samorządowych zajmujacych sie bezpośrednio lub pośrednio kwestią bezdomności. Do tego grona zaliczają się na przykład osoby zarządzajace państwowymi schroniskami/noclegowniami dla bezdomnych lub decydenci pracujący w różnych jednostkach władz samorządowych takich jak: wydział opieki społecznej, zasobów lokalowych, polityki zdrowotnej czy integracji społecznej.

Jeśli chcą Państwo otrzymać informacje nt. przystąpienia do HABITACT’u (warunki, składki itp.), prosimy o kontakt: info@habitact.eu.