Doroczne Seminarium

HABITACT i FEANTSA, Europejska Federacja Krajowych Organizacji Pracujących z Ludźmi Bezdomnymi, wspólnie organizują doroczne seminarium na temat lokalnych strategii walki z bezdomnością, we współpracy z Komitetem Regionów. Seminaria te zainspirowały utworzenie sieci HABITACT.