Cele

HABITACT dąży do wypracowania skutecznych środków walki z bezdomnością na poziomie lokalnym poprzez wymianę strategii i dobrych praktyk na poziomie europejskim. HABITACT jest składnicą wiedzy i doświadczeń, która ma umożliwić opracowanie wspólnych ram działania w celu rozwiązania wspólnych problemów. HABITACT umożliwia władzom samorządowym wzajemną naukę i wymianę doswiadczeń na poziomie europejskim. Wymiana ta prowadzona jest ze szczególnym naciskiem na punkt widzenia osób zajmujących się kwestią bezdomności w praktyce. HABITACT stawia sobie za cel stać się wiarygodnym źródłem wiedzy o lokalnych strategiach ds. Bezdomności.


Podejście

Wymiany polityk na platformie HABITACT są wspomagane poprzez użycie narzędzi politycznych i badawczych, takich typologia ETHOS. Zebrana wiedza jest szeroko rozpowszechniona poprzez stosowne publikacje, zestawy narzędzi, jak również narzędzia internetowe (webtools) Aktualne działania obejmują organizację: corocznego seminarium, wizyt studyjnych, corocznych przeglądow strategii lokalnych, jak również wspieranie miast w tworzeniu europejskich projektów w zakresie bezdomności i badanie możliwości finansowania wewnątrzeuropejskiej współpracy międzynarodowej. Platforma buduje także zestaw narzędzi HABITACT pomocny w rozwijaniu skutecznych strategii lokalnych i publikuje regularny e-biuletyn zawierający najświeższe wiadomości na temat lokalnych strategii, programów i projektów.