Czym jest HABITACT?

Habitact to europejskie forum na temat lokalnych strategii i polityk walki z bezdomnością. Zostało ono uruchomione przy wsparciu FEANTSA (Europejska Federacja Krajowych Organizacji Pracujących z Ludźmi Bezdomnymi) w czerwcu 2009 roku przez grupę miast w celu rozwijania europejskiej współpracy w walce z bezdomnością między organami administracji lokalnych ds. polityki spolecznej. Platforma HABITACT powstała w odpowiedzi na rosnące zainteresowanie i zapotrzebowanie na informacje na temat bezdomności wśród władz lokalnych w całej Europie. Wsparcie ze strony Komisji Europejskiej i patronat Europejskiego Komitetu Regionów służą dalszemu budowaniu współpracy na rzecz walki z bezdomnością

FEANTSA logo cor ec


Kluczowe daty

3-4 November 2016: HABITACT peer review hosted by the city of Barcelona (Spain)

9-10 June 2016: HABITACT hotspot during the FEANTSA annual policy conference - Brussels (Belgium)

19-20 June 2015: FEANTSA annual policy conference hosted by the city of Paris (France)

9-10 April 2015: HABITACT annual peer review hosted by the city of Odense (Denmark)

24-25 October: HABITACT steering group meeting in Bergamo, Italy (alongside FEANTSA annual policy conference)

10-11 April 2014: HABITACT annual peer review hosted by the city of Athens